Formularz aplikacyjny

Zgadzam się na przetwarzanie przez PEOPLE FOR PEOPLE SP. Z O.O., PL. PRZYJAŹNI 18/11, 69-100 SŁUBICE, Województwo: LUBUSKIE, numer NIP: 598-165-08-22, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji bądź rekrutacji na inne stanowiska niż niniejszym aplikuję, w tym przesyłania mi ofert pracy, a także na udostępnianie tych danych pracodawcom zagranicznym z terenów Niemiec, z którymi współpracuje Administrator i które mogą być zainteresowane moją kandydaturą.
Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę people for people, , PL. PRZYJAŹNI 18/11, 69-100 SŁUBICE, Województwo: LUBUSKIE, numer NIP: 598-165-08-22, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacji na stanowisko na które niniejszym aplikuję oraz na udostępnianie tych danych pracodawcom zagranicznym z terenów Niemiec i Austrii, z którymi współpracuje Administrator i którzy oferują możliwość zatrudnienia na tym stanowisku.